Solo Show
SOFT galleri
Re: Frozen Flowers

26. november – 3. januar

Åpning torsdag 26. november kl 19.00. Utstillingen åpnes av Ole Jacob Bull, direktør i Norsk kulturråd.

Det er en glede å ønske velkommen til åpning av den tromsøbaserte kunstneren Aslaug Juliussens separatutstilling ved SOFT galleri. Juliussen har gjennom en årrekke markert seg som en viktig bidragsyter både kunstnerisk og kunstpolitisk, og som nyvalgt medlem i Norsk kulturråd og Den nasjonale jury vil hun også i tiden fremover utgjøre en viktig stemme fra nord.

I mer enn 20 år har Juliussen vært bosatt i Karasjok. Et personlig engasjement for den nordnorske natur og kultur, og i særlig grad den samiske kulturarv, danner et sentralt gjennomgangstema i hennes arbeider. Gjennom undersøkelser av kulturelle kodekser og naturlandskapets historiske betydning skaper hun refleksive grenseoppganger mellom fortidens og nåtidens opinionmessige holdninger.

I utstillingen ved SOFT galleri vises en ny gulvbasert installasjon med tittelen Re: Frozen Flowers. Arbeidet, som kan forstås som en tydelig bærer av arktiske referanser, består av åtte floraltinspirerte objekter som hviler på en seng av årgangsmerker – som til vanlig brukes til merking av husdyr (eks sau, ku, reinsdyr). Kombinasjonene bokstav, tall og farge viser eierne av dyret, årgangen de er født og dyrets kjønn. De florale objektene er sammensatt av et spekter av materialer som eksempelvis reinsdyrshorn, streng og glass, samt pels og andre former for brukt skinnbekledning. Den eklektiske materialbruken frembringer visuelle forestillinger der livet i nord ses med nye øyne. Samtidig inviterer verket til refleksjon omkring det menneskelige kretsløp – fra fruktbarhet og fødsel, til vekst, liv og død.

Juliussens kunstproduksjon kan forstås som en kontinuerlig prosess der arbeidene fremstår som en serie enkeltverk med eksperimentelle materialsammenstillinger som til sammen danner et felles omdreiningspunkt.

Aslaug Juliussen (f.1953) bor og arbeider i Tromsø. Hun er utdannet ved blandt annet Statens Kunst- og Håndverksskole (KHiO) i Oslo (1976-80) og har hatt flere separautstillinger, blant andre “Hornverk” på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim i 2006. Juliussen har deltatt på en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland og har mottatt en rekke stipendier. Hun har stått for utsmykkinger ved for eksempel Tromsø nye rådhus, Sametinget og Hurtigruta Midnatsol, og er innkjøpt til flere offentlige samlinger.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Kristin Sæterdal: formidling@softgalleri.no

T: +47 22 33 59 82 / www.softgalleri.no

Rådhusgaten 20 / 0151 Oslo / Norway