TEKSTILKUNST I NORGE
Randi Nygaard Lium

Tekstilkunst i Norge gir for første gang en samlet fremstilling av utviklingen innenfor tekstilkunsten her i landet. Boka gir rede for ulike retninger som eksperimentell vevkunst, stofftrykk og fiberkunst. Faget plasseres i en kvinnehistorisk kontekst, og blir tematisert rundt tendenser som hat stått sentralt på den internasjonale kunstscenen de siste tiårene, slim som ”arte povera”, ”art fabric”, postkolonialisme og identitet.

Sitat (s. 244 – 245):
”Aslaug Juliussen (f. 1953) er en tekstilkunstner som i sitt uttrykk tar tak i sine samiske røtter. I installasjoner skapt av tekstil og horn skaper hun stramme rytmer – med den samiske kulturen som et bakteppe. Reinsdyrhorn skaper sin egen form i møte med former som kulen. De blir en kommentar og en del verket. Hun formidler natur i et spennende samtidsuttrykk. Samtidig får arbeidene noe etnisk over seg. Det er originalt å velge dyrerester fra slakteplassen til kunsten, avfallsmateriale fra reinsdyr. Aslaug Juliussen har omskapt dette til overbevisende kunstverk. Hun viderefører samenes sterke tekstiltradisjon, men i et nåtidig formspråk. Hennes minoritetsbakgrunn er en styrke i det skapende arbeidet. Hun har sterk forankring i det samiske, og er en viktig stemme i samtidskunsten. Aslaug Juliussen er en utadvendt person som har vært meget aktiv i organisasjonsarbeid.»