Solo show
Fra Oktoberhagen / From the October Garden
Galleri Bodøgaard

Fra Oktoberhagen
(2004)

I utstillingen ”Fra Oktoberhagen” tar jeg utgangspunkt i min hverdag. Jeg vender blikket mot det helt nære, min historie. Min hverdag har i tjue år vært preget av rein, fra kalving om våren til slakting om høsten. Fra mørketidsslit og kulde på innlandet til lys og varme ved kysten. En evig gjentakende sirkulær rytme. I sammensmeltningen mellom egne livserfaringer og arbeidet med kunst, har jeg funnet nye muligheter til å fortelle å fortelle historier på. Abstrakte historier fortalt med konkrete materialer. Det materialbaserte uttrykket dominerer utstillingen, men streber i tillegg etter å berøre basale skjæringspunkter. I arbeidsprosessen fødes disse, noen kan defineres med ord og begreper – det dualistiske, symbolske, poetiske, mytologiske og religiøse. Andre ganger navnløse og udefinerbare skjæringspunkter. Med utstillingen ønsker jeg å gripe fatt i noe langt tilbake i historien og transformere det jeg finner inn i samtiden.

Aslaug Juliussen (2004)

From the October Garden
(2004)

In the exhibition ”From the October Garden” I focus on my everyday life. I am looking at what is personal, my history.

For twenty years my life has been influenced by reindeer, from the calving in spring to the slaughterering in autumn. From the toil in the cold polar night, to the summer peace in the warm light on the coast. Aneverending circular rhythm. In the fusion between my own experiences at home and my work with art I have found new means of telling stories. Abstract stories told with real materials. The material based expression dominates the exhibition, but in addition it strives at touching fundamental meeting points. While working these are born, some, the can be defined in words and conceptipns – the dualistic, the symbolic, the poetic, the myhtologic and the religious. At other times without names and undefinable meeting points. With the exhibition I want to focus on the old tradition and transform it to the present time.