Group Exhibition
SÀMI STORIES
Northern Norway Art Museum

Sami Stories / Samiske Fortellinger 

Aslaug Juliussen (b.1953; Lødingen, Norway)

Aslaug Juliussen is a Norwegian Sámi textile artist. She studied at The Norwegian National Academy of Craft and Art Industry in Oslo (1976-80). After graduating, she served an apprenticeship with the renowned textile artist Synnøve Anker Aurdal (1980-82) in Oslo.

Aslaug Juliussen has for the past twenty years been actively involved with reindeer herding in Finnmark and incorporates reindeer remains in her works with fiber and textiles. Aslaug Juliussen´s work is part of the collections of The Sámi Cillections in Karasjok, Sparebank1 Nord-Norges`s art Foundation and Northern Art Museum.

 

I Aslaug Juliussens kunstnerskap utgjør det nordnorske landskapet et sentralt element. Dette gjenspeiles i hennes valg av materialer. Hun utforsker det kunstneriske potensialet i tekstil og ulike tekstilteknikker i kombinasjon med restprodukter fra reinslakt. Corvusruohtu er et slaktested som kommer til liv i skulpturen HornSpinne (2006) – en stor kule som hviler på reingevir. Kulen er kledd av brokadestoff, som også omkranser et fotografi i veggarbeidet Corvusruohtu (2012).

        

Store deler av Juliussens liv har vært nært tilknyttet samisk reindriftskultur. I begynnelsen av 1980-tallet bosatte kunstneren seg i Karasjok hvor hun ble boende i nærmere 25 år. Her arbeidet hun som kunstner, parallelt med å drive med reindrift sammen med familien. Dette miljøet har preget hennes kunstnerskap og gitt henne inspirasjon – og ikke minst tilgang til en rekke forskjellige materialer, blant annet hår, hud, klover, magesekker, tenner, horn og bein. Et nært forhold til dyret har også ført henne til en annen dimensjon i arbeidet, der kunstneren setter lys på slakteprosessen. Juliussen bearbeider slakteavfallet ved å flå, koke, partere og rense. Hun ser potensialet ved materialet og henter frem noe ellers usynlig. Materialet får en ny karakter, forvandlet til noe vakkert og estetisk.

Charis Gullikson

[/showhide]