Touring group exhibition
Objekter: Tradisjon og Fornyelse / Objects: Tradition and Innovation, 2005 – 2006

 

ForehandKule / ForehandBall, 2005

photo: Rannveig Persen.