Å låne øyne å se med (2007)

Å låne øyne å se med
Kaare Espolin Johnsons Kunstnerskap
Redaktør Aaslaug Vaa
2007

Stedsberetninger
Fem kunstneres forhold til lokalitet