FRÅ MODERNISME TIL DET KONTEMPORÆRE (2014)

FRÅ MODERNISME TIL DET KONTEMPORÆRE
Tendensar i norsk samtidskunst etter 1990
Gunnar Danbolt