Várddus-Vy-View I, III (2022)

Samisk senter for samtidskunst / Sami Dáiddaguovddás (SDG), Karasjok